Ping

Ping, internet dünyasında bağlantı süreçleri kapsamında en sık ismi geçen ifadeler arasında yer almaktadır. Özellikle de oyunlarda bir hayli önemli bir yere sahip olan bu ölçüm birimi, üzerinde hassasiyet gösterilen başlıklardandır. Haber Tekno olarak hazırladığımız bu yazımızda, bu konu ile ilgili olarak bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getiriyor olacağız.

Ping ne demek?

Ping nedir?” sorusu ile konuya başlamak gerekirse, aslında ilk olarak internet bağlantısının nasıl sağlandığını da temel bir mantıkla anlatmak gerekiyor. Aslında internet bağlantısı, erişim sağlanacak platformun sunucusuna uzaktan bağlanılması ile mümkün olan bir iletişim yöntemi olarak kabaca tarif edilebilir. İki cihaz arasındaki paket veri alımı ve paket veri gönderimi arasında geçen zaman olarak da ifade edilebilir.

Ping

Kablolar aracılığı ile sağlanan bu bağlantıda, belirli hedef sunuculara ulaşılır ve erişim sağlanmış olur. Bu sunucular, farklı konumlarda yer alır ve söz konusu bağlantılar her zaman optimum seviyelerde olmaz. Bu süreçte de download, upload ve ping gibi tabirler kendini gösterir. Download veri indirme, upload veri gönderme ya da yükleme ve ping de sunucuya erişme hızı olarak tarif edilebilir.

Genel olarak ms yani milisaniye cinsinden ölçümlenmektedir. Saniye seviyesine kadar varan erişim süreleri ise kabul edilebilir seviyeler değildir. Konunun çok daha net anlaşılması adına daha somut bir örnek vermek, iyi bir yaklaşım olacaktır. Örneğin bir kişi ile telefonda görüşme yaptığınızı düşünün.

Konuşma sırasında, karşı taraftaki kişinin sesinin size anlık olarak gelmesi gerekmektedir. Eğer gelen ses herhangi bir gecikme ile iletiliyor olursa, söz konusu bu gecikmeyi de ping olarak değerlendirmek mümkündür. İnternet ortamında da benzer bir durum söz konusu olmaktadır.

Multiplayer oyunlarda, aslında kullanıcılar oyunun server sistemlerine internet üzerinden bağlanmaktadır. Bu bağlantı sırasında oyunda yapılan yönlendirmeler, server ile iletişim halinde iken meydana gelir. Eğer herhangi bir gecikme olursa, sizin yaptığınız yönlendirmeler aslında gecikmeli olacaktır. Bununla birlikte oyun içerisinde görüntüler de aslında sizin gecikmenizden dolayı anlık görüntüleri yansıtmayacaktır.

Bu durum, en çok da fps oyunlarda kendini gösterir. Rakibe yaptığınız hamle sırasında eğer gecikme çoksa, hamle boşa gidecektir. Zira oyunun sunucusunda aslında o rakip, sizin gördüğünüz yerden farklı bir yere ulaşmış olacaktır. Ping test LOL gibi oyunlarda da ciddi bir öneme sahiptir. Herhangi bir gecikme olması, hem diğer rakiplerin hareketlerini hem de sizin hamlelerinizi senkron dışı kalması anlamına gelebilir. Elbette ki sadece oyunlar için önemli bir durum değildir.

İnternet bağlantısı üzerinden, uzaktan kontrol edilen tüm cihazlar için de önemli bir yer tutmaktadır. Uzaktan kontrol edilen bir robotun, yönlendirmelere anlık bir şekilde tepki vermesi gerekmektedir. Yine veri akışında herhangi bir gecikme yaşanırsa, aslında yapılan yönlendirmeler de gecikmeli olarak sağlanmış ve amacının dışına çıkmış olacaktır. Bilhassa da IoT(Internet of Things)-Nesnelerin İnterneti konusunda çok daha önemli olacaktır. 5G mobil iletişim teknolojisi ile birlikte de en çok bu konu üzerinde gelişim kat edilecektir. Zira 3G, 4G LTE, 4.5G LTE Advanced teknolojilerinde gecikme konusunda çok ciddi anlamda iyileştirmeler meydana gelmiş değil.

Ping test & ping ölçme

Açıklamasından da anlaşılacağı üzere bu ölçüm birimi hem günlük kullanımda hem de ticari kullanımda büyük bir öneme sahiptir. Ölçümlemesi de oldukça kolaydır. Ping ölçer olarak da tarif edilebilen sistemler, genelde oyunlarda da kullanıcılara gösterilmektedir. İnternet hızı test araçlarında da indirme ve yükleme hızlarına ek olarak bu birimin ölçümleri de gösterilmektedir. Speedtest araçları, bu konuda net sonuçları size sağlayacaktır.

modem router ping ölçme

Ping nasıl düşürülür?

Ping düşürme konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Ne yazık ki bu konuda kullanıcılar tarafında yapılabilecek şeyler kısıtlı durumdadır. Zira bu durum, bağlanılan server konumundan, söz konusu bu bağlantının hangi hatlar üzerinden yapıldığına kadar doğrudan etkilidir. Ping EU bölgelerinde, ülkemizden yapılan bağlantılarda çok daha düşük değerler sunmaktadır.

Bu konuda  en ideal değer, elbette ki 0ms ping değeridir. Ancak en azından şu an için böyle bir değer, etkin manada kullanılmamaktadır. Genel itibariyle 5ms ve 25ms aralığı, iyi bir tepki süresi değeridir. Lakin ülkemizde bu değerler, 100ms seviyesine kadar çıkmaktadır. Bu noktada etkili olan faktörler şunlardır:

  • Bağlanılan sunucunun coğrafi konumu
  • Yapılan bağlantının türü
  • Modem ya da router ile yapılan bağlantı türü
  • İnternet hatlarındaki yoğunluk
  • Kullanılan operatörün yurt dışı ya da yurt için internetlerinin çıkış durumu

Coğrafi konum, doğrudan doğruya iletişimi etkilemektedir. Örneğin Türkiye’den Hollanda’da yer alan bir sunucuya daha etkili bir bağlantılı yapılabilecek ike, Japonya’daki sunucuya daha gecikmeli bir bağlantı yapılabilir. Bunun sebebi de doğrudan doğruya ülkeleri birbirine bağlayan kablolar ve yoğunluktur. Eğer aynı hat üzerinden bir bağlantı sağlansa idi, gecikme minimum düzeyde olacaktı. Ancak bağlantılarda çeşitli hub noktaları üzerinden dağıtımlı bir yapı kullanılmaktadır. Bu durum da gecikmeleri ortaya çıkarmaktadır.

Yapılan bağlantı türü de oldukça etkilidir. Fiber kablolar üzerinden yapılan bağlantılarda, daha düşük değerler kendini göstermektedir. Buna karşında VDSL ve ADSL bağlantılarda, gecikme daha fazla olmaktadır. Modem ile bilgisayar ya da mobil cihazlardan yapılan bağlantı türü de önemli bir etkendir. Wi-Fi yani kablosuz olarak yapılan bağlantılarda, daha yüksek değerler oluşacaktır. Bunun sebebi ise sinyallerin önce bilgisayardan kablosuz bir şekilde modeme gitmesi ve daha sonrasında moden üzerinden kablolu bir şekilde sisteme dahil olmasıdır.

Kablosuz veri akışı, fazladan gecikme yaşatacak bir etken olarak kendini belli eder. Kullanıcılar daha iyi değerler için, en azından modem veyahut router bağlantılarını, kablolu bir şekilde sağlayabilir.

İnternet hatlarındaki yoğunluki veri transferindeki önceliği etkileyecektir. Bu durum aslında fiber bağlantılarda çok yaşanmaz. Çünkü fiber bağlantılar, simetriktir ve toplam trafik üzerinde de gecikmeler oluşturmaz. Kullanılan servis sağlayıcıların hub noktaları ve bağlantı kaliteleri, bu durumu etkileyebilir. Servis sağlayıcısının yurt dışı internet çıkış kalitesi de doğrudan doğruya gecikmeleri değiştirecektir. Gerekli tanımlamaları bir araya getirdikten sonra, bu konuda bilinen yanlış detayları da doğruları ile açıklamak gerekiyor.

Öncelikle bilgisayarların donanım detayları ile gecikmelerin doğrudan etkili olabileceği konusunda bir detay bulunmaktadır. Lakin bu bilgi, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgisayardaki donanım bileşenleri,  bu konuda etkin bir rol üstlenmez. Güncel sistemlerde herhangi bir sorun bulunmayacağı gibi, daha önce de ifade edildiği gibi sadece bağlantı üzerinde etkileşim bulunmaktadır.

Bir diğer yanlış bilinen detay ise modemlerin ya da router modellerinin, gecikemlerde önemli bir rol üstleneceğidir.

6 antenli router

Lakin aynı şekilde bu durum da önemli değildir. Kablolu bir şekilde yapılan bağlantılarda, genellikle tüm modeller benzer değerler gösterir. Modemlerin ve router modellerinin fark oluşturdukları nokta, aynı anda aktif olacak cihaz sayısı ve sinyal kalitesidir. İnternet hızı ile ilgili de bu noktada yanlış bilinen detaylar bulunmaktadır. İndirme ve yükleme hızları da ne yazık ki bu konuda etkili değildir. Daha önce de ifade edildiği gibi esas etkin detay, bağlantı şeklidir. Örneğin 10Mbps bir bağlantı hızı ile 2Mbps bağlantı hızı değerlerinde, aynı ping kendini gösterebilir. Fiber ve ADSL bağlantı, esas etmen olarak bilinmektedir.

Bu yazımızda son yıllarda en çok üstünde durulan bağlantı ölçüm birimi ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları bir araya getirmiş olduk. Bunlara ek olarak sizler de aşağıdaki yorumlar alanımızdan, konu hakkındaki sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca kendi düşüncelerinizi de yine yorumlar alanından ifade edebilirsiniz.

Yorumlar

Please enter your comment!
Please enter your name here